Samling kring musiken

Vad är tjusningen med dansband?

Publicerad den

Smaken är som baken heter det, och det stämmer sannerligen. Speciellt när det kommer till dansband som har haft en enorm genomslagskraft på det svenska folket och även på utländska folk. I regel så låter dansband ungefär lika i genren i alla länder även om det förekommer vissa skillnader. Mycket från de europeiska dansbanden är […]